Yhtiökokous 2019

Fingrid Oyj:n yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 21. maaliskuuta 2019 Helsingissä. 

Helsingissä 26.2.2019
Fingrid Oyj
Hallitus