Hallitus ja ylin johto

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2018 Helsingissä. Hallituksessa olivat edustettuina vuonna 2018 Juhani Järvi (pj.), Juha Majanen (varapj.) 28.3.2018 saakka, Päivi Nerg (varapj.) 28.3.2018 alkaen, Anu Hämäläinen, Sanna Syri ja Esko Torsti. 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila. 

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat Esko Torsti (pj.), Juhani Järvi, Sanna Syri (28.3.2018 saakka) ja Anu Hämäläinen (28.3.2018 alkaen). 

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat Juhani Järvi (pj.), Anu Hämäläinen (28.3.2018 saakka), Juha Majanen (28.3.2018 saakka), Päivi Nerg (28.3.2018 alkaen) ja Sanna Syri (28.3.2018 alkaen). 

Yhtiön toimitusjohtaja on Jukka Ruusunen. Yhtiöllä on johtoryhmä, joka tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja päätöksenteossa.

Hallinnointikoodin mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä on annettu erillisenä. Selvitys ja muut hallinnointikoodin edellyttämät tiedot ovat luettavissa myös yhtiön internetsivuilta, www.fingrid.fi.