Liiketoimintamalli

Liiketoimintamallin tarkoituksena on kuvata tärkeimmät Fingridin käytössä olevat aineettomat ja aineelliset voimavarat, joiden avulla liiketoiminnan prosessit toimivat. Tuloksena syntyy asiakkaille palveluita. Fingridin toiminnan vaikutukset ja niiden luoma merkittävä lisäarvo näkyvät eri muodoissaan koko suomalaisessa yhteiskunnassa.