2 Tunnusluvut

2 Tunnusluvut
KONSERNIN TUNNUSLUVUT            
    2018 2017 2016 2015 2014
    IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Toiminnan laajuus            
Liikevaihto milj.€ 852,8 672,0 586,1 600,2 567,2
             
Investoinnit, brutto milj.€ 92,7 111,1 146,7 147,5 129,5
– liikevaihdosta % 10,9 16,5 25,0 24,6 22,8
             
Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot milj.€ 3,6 2,6 2,4 1,8 1,7
– liikevaihdosta % 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
             
Henkilöstö keskimäärin   376 352 336 319 305
Henkilöstö tilikauden lopussa   380 355 334 315 313
             
Palkat ja palkkiot yhteensä milj.€ 26,5 24,2 22,7 21,3 20,5
             
Kannattavuus            
Liikevoitto milj.€ 241,6 184,8 192,0 162,6 142,8
  • liikevaihdosta
% 28,3 27,5 32,8 27,1 25,2
             
Voitto ennen veroja milj.€ 229,0 163,7 173,9 129,3 132,9
  • liikevaihdosta
% 26,9 24,4 29,7 21,5 23,4
             
Sijoitetun pääoman tuotto % 13,2 10,0 10,4 8,7 7,6
Oman pääoman tuotto % 23,3 16,7 18,8 15,0 16,3
             
Rahoitus ja taloudellinen asema            
Omavaraisuusaste % 36,6 37,8 36,4 33,5 31,0
Korolliset nettolainat milj.€ 974,3 998,9 1028,0 1026,9 1046,1
Nettovelkaantuminen   1,3 1,3 1,3 1,4 1,6
             
Osakekohtaiset tunnusluvut            
Tulos/osake 55 106,3 39 350,8 41 706,1 31 150,8 32 027,9
Osinko/A-osake 67 650,00* 68 470,00 37 536,09 33 686,24 21 655,44
Osinko/B-osake 24 750,00* 25 050,00 16 038,49 16 038,49 16 038,49
             
Osinko/tulos A-osake % 122,8 174,0 90,0 108,1 67,6
Osinko/tulos B-osake % 44,9 63,7 38,5 51,5 50,1
Oma pääoma/osake 232 310 240 017 230 301 213 822 200 568
             
Osakkeiden lukumäärä 31.12.            
  • A-sarjan osakkeet
kpl 2 078 2 078 2 078 2 078 2 078
  • B-sarjan osakkeet
kpl 1 247 1 247 1 247 1 247 1 247
Yhteensä kpl 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325
             

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Sijoitetun pääoman tuotto, %

=

voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

x 100

taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Oman pääoman tuotto, %

=

tilikauden voitto

x 100

oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Omavaraisuusaste, %

=

oma pääoma

x 100

taseen loppusumma - saadut ennakot

Tulos/osake, €

=

tilikauden voitto

 

osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Osinko/osake, €  

=

tilikauden osinko

 

osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Osinko/tulos, %  

=

osinko

x 100

tulos

Oma pääoma/osake, €

=

oma pääoma

 

osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Korolliset nettolainat, €

=

korolliset lainat - rahoitus- ja rahavarat

 

 

 

 

 

Nettovelkaantuminen

=

korolliset lainat - rahoitus- ja rahavarat

 

oma pääoma