Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

3.3 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen           omistajille kuuluva oma pääoma, 1 000 €            
  Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
1.1.2017 55 922 55 922 59 -413 654 258 765 749
Tilikauden laaja tulos            
Tilikauden voitto tai tappio         130 841 130 841
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot       -475   -475
Myytävissä olevat sijoitukset     -59     -59
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna     -59 -475   -534
Laaja tulos     -59 -475 130 841 130 308
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osinko vuodelta 2016         -98 000 -98 000
31.12.2017 55 922 55 922 0 -888 687 100 798 057
Laskentakäytännön muutoksen vaikutus (IFRS 15)         -35 146 -35 146
1.1.2018 55 922 55 922 0 -888 651 954 762 912
Tilikauden laaja tulos            
Tilikauden voitto tai tappio         183 228 183 228
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot       -193   -193
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna     0 -193   -193
Laaja tulos     0 -193 183 228 183 036
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osinko vuodelta 2017         -173 518 -173 518
31.12.2018 55 922 55 922 0 -1 080 661 665 772 429