Emoyhtiön tuloslaskelma

8 Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)
8.1 Emoyhtiön tuloslaskelma
    1-12/2018 1-12/2017
  Liitetieto
LIIKEVAIHTO 2 844 636 947,00 665 392 912,15
Liiketoiminnan muut tuotot 3 10 800 562,63 2 952 426,51
Materiaalit ja palvelut 4 -469 156 712,93 -323 875 279,31
Henkilöstökulut 5 -30 987 690,53 -29 384 630,35
Poistot ja arvonalentumiset 6 -102 385 166,51 -103 744 514,46
Liiketoiminnan muut kulut 7,8 -43 367 646,31 -40 234 891,46
       
LIIKEVOITTO   209 540 293,35 171 106 023,08
Rahoitustuotot ja -kulut 9 -16 519 817,38 -17 179 788,71
       
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA   193 020 475,97 153 926 234,37
Tilinpäätössiirrot      
Poistoeron muutos   50 000 000,00  
Tuloverot 10 -48 450 162,82 -30 567 832,63
TILIKAUDEN VOITTO   194 570 313,15 123 358 401,74