Asiakastoimikunnat ja neuvottelukunta

Neuvottelukunta ja kolme asiakastoimikuntaa ovat tärkeässä roolissa asiakkaan äänen ja vuorovaikutuksen varmistamisessa.

Neuvottelukunta käsittelee yhtiön koko toimintakenttää ja sen asiakkailleen tarjoamia palveluita. Neuvottelukunnassa käsiteltävä tieto on avoimesti yhtiön kaikkien sidosryhmien käytössä. Kokouksissaan neuvottelukunta käsitteli muun muassa sähköjärjestelmän tulevaisuusskenaarioita, pohjoismaista tasehallintaa ja Fingridin toimintaa kansainvälisessä ympäristössä. Useammassa kokouksessa käsiteltiin myös selvitystä tehoon perustuvan kulutusmaksun ottamiseksi käyttöön kantaverkkohinnoittelussa.

Asiakastoimikunnat käsittelevät kukin oman osa-alueensa asioita. Käyttötoimikunnan tehtävänä on ottaa kantaa ja esittää näkemyksiä sähköjärjestelmän käyttöön ja käyttövarmuuden hallintaan liittyviin asioihin. Markkinatoimikunta on keskustelufoorumi, joka auttaa yhtiötä pohjoismaisten ja eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Verkkotoimikunnan tehtävänä on toimia kantaverkon kehittämiseen ja verkko-omaisuuden hallintaan liittyvänä yhteistyöelimenä.
 

Neuvottelukunta

Jäsenet

Jarmo Kurikka (puheenjohtaja), Nurmijärven Sähkö Oy

Riikka Hirvisalo-Oja, Caruna Oy

Timo Honkanen, Turku Energia Oy

Esa Hyvärinen, Fortum Oyj

Timo Jokinen, Inergia Oy

Elina Kivioja, Vattenfall Oy

Mika Lehtimäki, Boliden Oy

Tony Lindström, Outokumpu Oyj

Pekka Manninen, Helen Oy

Juha Rintamäki, Vaasan Sähköverkko Oy

Matti Ryhänen, Savon Voima Verkko Oy

Mikko Vuori, UPM Paper ENA

Fingridin jäsenet

Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Jussi Jyrinsalo, Fingrid Oyj

Rami Saajoranta (sihteeri), Fingrid Oyj 

 

Verkkotoimikunta

Jäsenet

Arto Gylén, PKS - Sähkönsiirto Oy

Hannu Halminen, Boliden Harjavalta Oy

Ismo Heikkilä, Kemijoki Oy

Risto Lappi, Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Jukka Rajala, EPV Alueverkko Oy

Esa Ukkonen, Stora Enso Oyj

Tommi Lähdeaho, Elenia Oy

Fingridin jäsenet

Kari Kuusela, Fingrid Oyj (puheenjohtaja)

Petri Parviainen, Fingrid Oyj

Meri Viikari, Fingrid Oyj (sihteeri)

Kuvasta puuttuu Arto Nikkanen, LE-Sähköverkot Oy

 

Käyttötoimikunta

Jäsenet

 

Markkinatoimikunta

Jäsenet

Fingridin jäsenet

Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj

Satu Viljainen, Fingrid Oyj / Heini Ruohosenmaa, Fingrid Oyj (sihteeri)

kuvasta puuttuvat Jouni Pylvänäinen,Elenia; Heikki Rantamäki, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy