Tutkimus- ja kehitystoiminta

 

Toimintavuonna tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) volyymi kasvoi merkittävästi, ollen nyt 3,6 (2,6) miljoonaa euroa. Valtaosa tutkimustyöstä ulkoistettiin yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja muille tahoille. Fingridin oma työ koostui pääosin opinnäytetöistä ja T&K-hankkeiden ohjauksesta. Fingridin roolina T&K-toiminnassa onkin yhä enemmän olla mukana asiantuntijana kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuskonsortioissa, tuomassa hankkeisiin koko sähköjärjestelmän ja yhteiskunnan tarpeita palvelevaa näkökulmaa. Toisaalta, T&K-yhteistyö start-up-yritysten, teknologiatoimittajien ja tutkimuslaitosten kanssa on tehokas tapa saada paras osaaminen käyttöön.

Suurimmat T&K-panostukset tehtiin verkko-omaisuuden kunnonhallintaan ja verkon kehittämiseen osana siirtokapasiteetin varmistamista (57 prosenttia tutkimus- ja kehitystoiminnan kokonaiskustannuksista). Seuraavaksi eniten, 25 prosenttia käytettiin resursseja sähkömarkkinoiden toiminnan edistämiseen. Käyttövarmuuden hallinnan kehitysosuus oli 16 prosenttia kuluista. Loput kustannuksista jakautuivat useampaan eri hankkeeseen. Laajin hankekokonaisuus liittyy sähköaseman kunnonhallinnan digitalisointiin, jossa edullisia sensoreita ja älykästä analytiikkaa hyödynnetään laitteiden kunnonvalvontaan. Muita laajoja tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuksia olivat edellisvuoden tapaan joustomarkkinan kehittäminen sekä eurooppalaisten verkkosääntöjen mukaisten laskentamenetelmien kehittäminen siirtokapasiteetin antamiseksi markkinoille.

Fingrid osallistui myös pohjoismaiseen T&K-yhteistyöhön, jonka eräänä tavoitteena on varmistaa pohjoismaisen sähköverkon käyttövarmuus myös tulevaisuudessa. Toimintavuoden aikana valmistuneiden hankkeiden tuloksina mm. uudistettiin vaatimukset taajuusohjatuille häiriöreserveille sekä luotiin periaatteet, joilla varaudutaan sähköverkon inertian (kineettisen energian) pienenemiseen. Lisäksi pohjoismaisen tehonvajaussuojan kehityshanke eteni käyttöönottovaiheen suunnitteluun. Uudistetulla tehonvajaussuojausjärjestelmällä varaudutaan entistä paremmin erittäin vakaviin häiriötilanteisiin, joissa on vaarana menettää pohjoismaisen sähköverkon käyttövarmuus usean samanaikaisen vian seurauksena.