Fingrid lyhyesti

 • Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa.
 • Yhtiö on perustettu 29.11.1996.
 • Operatiivinen toiminta alkoi 1.9.1997.
 • Liikevaihto on 852,8  (672) miljoonaa euroa.
 • Taseen loppusumma on 2,1 (2,1) miljardia euroa.
 • Maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä jakeluverkot.
 • Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä. Fingrid vastaa siitä, että tuotanto ja kulutus ovat jatkuvasti tasapainossa. Vuosina 2018—2027 rakennetaan noin 1 600 kilometriä uusia voimajohtoja ja 20 sähköasemaa.
 • Fingridin asiakkaita ovat verkkoyhtiöt, sähkön tuottajat, sähkön suurkuluttajat ja sähkömarkkinatoimijat. Yhtiön asiakkailleen tarjoamia palveluita ovat sähkönsiirto, tasepalvelut, alkuperätakuun sertifikaatti, sähkömarkkinainformaatio ja vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto.
 • Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää. Yhteispohjoismainen järjestelmä on kytketty Keski-Euroopan järjestelmään tasasähköyhteyksin. Lisäksi Suomesta on tasasähköyhteydet Venäjälle ja Viroon.
 • Fingridin omistamaan kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin 14 300 kilometriä sekä 114 sähköasemaa, 4 HVDC -asemaa ja 10 omaa varavoimalaitosta.
 • Fingridin lakisääteisiin tehtäviin kuuluu sähkömarkkinoiden kehittäminen. Lisäksi Fingrid osallistuu aktiivisesti eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n toimintaan. Fingrid tekee myös alueellista kantaverkkoyhteistyötä Pohjoismaissa sekä laajemmin Itämeren alueella. Kantaverkkoyhteistyötä tehdään niin verkon suunnittelun ja käyttötoiminnan kuin sähkömarkkinakehityksenkin osalta.
 • Fingrid Datahub Oy teki kesäkuussa hankintapäätöksen datahub-järjestelmän toimittajasta. Hankinnan arvo on 41,9 miljoonaa euroa. Suomen hallitus antoi eduskunnalle 20.9.2018 esityksen datahubia varten tarvittavien sähkömarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahub otetaan käyttöön vuonna 2021.
 • Fingridin omistajina ovat Suomen valtio suoraan 28,2 prosentilla, Huoltovarmuuskeskus 24,9 prosentilla, Aino Holdingyhtiö Ky 26,4 prosentilla, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 19,9 prosentilla ja muut institutionaaliset sijoittajat 0,6 prosentilla. Aino Holdingyhtiö Ky:n omistavat OP Vakuutus- ja eläkeyhteisöt (Pohjola Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkekassa sekä OP-Eläkesäätiö), Valtion Eläkerahasto sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.
 • Fingridin pääomamarkkinoilla liikkeeseen laskemat velkakirjat ovat noteerattuja Lontoon ja Irlannin pörsseissä (Euronext Dublin).
 • Fingrid omistaa 18,8 prosenttia sähköpörssi Nord Pool AS:stä.
 • Fingrid omistaa yhdessä Statnettin ja Svenska kraftnätin kanssa taseselvitysyhtiö eSett Oy:n. Yhtiö tarjoaa taseselvityspalveluja Suomen, Norjan ja Ruotsin sähkömarkkinoiden osapuolille. Yhtiön operatiivinen toiminta käynnistyi toukokuussa 2017, jolloin eSett Oy otti hoitaakseen kyseisten kolmen maan taseselvityksen. Samalla markkinoilla siirryttiin käyttämään harmonisoitua pohjoismaista taseselvitysmallia.
 • Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteinen käytönsuunnittelutoimisto, Nordic RSC on toiminut Kööpenhaminassa Tanskassa vuodesta 2017. Fingrid on lähettänyt toimistolle kolme työntekijää.
 • Fingridillä oli henkilöstöä vuoden lopussa 380 (355), joista vakinaisessa työsuhteessa 327 (308).
 • Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiöllä on toimipaikat myös Hämeenlinnassa, Oulussa, Petäjävedellä, Rovaniemellä ja Varkaudessa.