Perustehtävä ja liiketoimintamalli

Perustehtävämme

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Arvomme

Olemme kaikessa toiminnassamme avoimia, tehokkaita, tasapuolisia ja vastuullisia.

Visiomme

Olemme sähköverkkotoiminnan esikuva

  • Arvostettu energiavaikuttaja Suomessa ja kansainvälisesti
  • Tunnettu vastuullisuudesta, tehokkuudesta ja ammattitaidosta
  • Uudistumiskykyinen ja muutoksiin rohkeasti tarttuva toimija

Liiketoimintamalli

Liiketoimintamallin tarkoituksena on kuvata tärkeimmät käytössämme olevat aineettomat ja aineelliset voimavarat, joiden avulla liiketoiminnan prosessit toimivat. Tuloksena syntyy palveluita asiakkaillemme. Fingridin toiminnan vaikutukset ja niiden luoma merkittävä lisäarvo näkyvät eri muodoissaan koko suomalaisessa yhteiskunnassa.