Olennaisten asioiden tunnistaminen

 

Olemme tunnistaneet Fingridin liiketoiminnalle ja yritysvastuulle olennaiset asiat ja varmistaneet niille riittävät johtamiskäytännöt, tavoitteet ja mittarit. Arvioimme vuosittain olennaisuusanalyysin päivitystarpeet toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysin sekä strategiapäivityksen perusteella, osana strategiaprosessia. Tavoitteiden saavuttaminen on johtoryhmän ja henkilöstön palkitsemisen lähtökohta.