Strategiset tavoitteet ja mittarit

asetettu tavoite saavutettiin/ylitettiin
asetettu tavoite lähes saavutettu, tulos edelleen hyvä
alle asetetun tavoitteen, keskimääräinen tulos
selvästi alle asetetun tavoitteen, välttävä tulos
tavoitteen saavuttamisessa epäonnistuttiin, heikko tulos
 

Tavoitteemme 2018

Miten onnistuimme?

Mihin tähtäämme 2019?

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

ASIAKKAAT JA YHTEISKUNTA

Häiriöiden kansantaloudellinen asiakashaitta

Kantaverkon häiriöiden aiheuttama taloudellinen haitta asiakkaille alle 7,5 miljoonaa euroa

Taloudellinen haitta asiakkaille oli 3,6 miljoonaa euroa.

         

Tavoite ennallaan

Asiakkaiden luottamus Fingridiin

Asiakaskyselyn luottamusmittari 4,0

Tulos oli 4,1.

         

Tavoite ennallaan

Hintataso

ENTSO-E:n eurooppalainen hintatasovertailu: mitalisija 16:n maan vertailuryhmässä

Sijoitus oli 4.

       

Tavoite ennallaan

TALOUS

Luottoluokitus

Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla A-

Luottoluokitus säilyi tasolla A.

         

Tavoite ennallaan

Osingonmaksukyky

Omistajien tavoitteiden mukainen osinkotuotto

Omistajien tavoitteiden mukainen osinkotuotto saavutettu.

         

Tavoite ennallaan

Kustannustehokkuus

Nykyisen hyvän kustannustehokkuuden säilyttäminen ja tuottavuuden jatkuva parantaminen

Hyvä kustannustehokkuus säilytetty.

       

Tavoite ennallaan

SISÄISET PROSESSIT

Investointien toteutuminen

Kantaverkon investointiohjelman toteuttaminen Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamisen mahdollistamiseksi: investointihankkeet aikataulussa ja budjetissa

Investointihankkeet edenneet aikataulun mukaisesti ja pysyneet budjetissa.

         

Tavoite ennallaan

Sähkömarkkinat

Asiakaskyselyn arvosana Fingridin toiminnalle sähkömarkkinoiden edistämisessä onnistumisessa 3,8

Tulos oli 4,1.

         

Tavoite 4,0

 

Hankintaketju

Ei merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa

Ei merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa.

         

Tavoite ennallaan

Työturvallisuus

Työtapaturmataajuus alle 5 vuoden 2018 loppuun mennessä (mukana fingridiläiset ja palvelutoimittajat)

Työtapaturmataajuus oli 3,2.

         

Työtapaturmataajuus alle 5 vuoden 2019 loppuun mennessä

Maankäyttö- ja ympäristö

Ei merkittäviä ympäristöpoikkeamia

Ei merkittäviä ympäristöpoikkeamia.

         

Tavoite ennallaan

 

Maanomistajakyselyjen yleisarvosana hyvä

Yleisarvosana oli 3,8.

       

Tavoite ennallaan

Kunnossapidon ja omaisuuden hallinnan tehokkuus

Mitalisija kansainvälisessä vertailussa (ITOMS, ITAMS)

Saavutettiin mitalisija.

         

Tavoite ennallaan

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Häiriökeskeytysaika liittymispistettä kohti alle 3 minuuttia

Häiriökeskeytysaika oli 12,0.

   

Tavoite ennallaan

 

 

Järjestelmäreservien riittävyys vähintään 99,5 %

Riittävyys oli 99,7 %.

         

Tavoite ennallaan

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN

Työilmapiiri

Henkilöstötutkimuksen kärkitulos

Saavutettiin paras luokitus.

         

Tavoite ennallaan

Johtaminen

Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen yleinen yhtiösarja: 10 parhaan joukossa (joka toinen vuosi tehtävä tutkimus)

Ei tutkittu vuonna 2018.

Tavoite ennallaan

Vastuulliset toimintatavat

Henkilöstökyselyn arvosana  toimintatapojen vastuullisuudesta hyvä

Arvosana oli erinomainen.

         

Tavoite ennallaan