Toimitusjohtajan katsaus

Luomme alustan puhtaalle sähköjärjestelmälle

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii meiltä konkreettisia tekoja tulevina vuosina. Sähköjärjestelmän muuttaminen puhtaammaksi ja yhteiskunnan sähköistäminen ovat tärkeitä elementtejä muutoksessa. Tämän urakan eteenpäin vieminen edellyttää, että sähköjärjestelmän ”alustat” eli siirto- ja jakeluverkot ovat hyvässä kunnossa ja valmiita siirtämään sähköä luotettavasti käyttäjien tarpeisiin myös uudessa toimintaympäristössä.

Fingridin rooliin puhtaan sähköjärjestelmän alustan rakentajana ja ylläpitäjänä kuuluu Suomen kantaverkosta huolehtiminen ja sen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Kantaverkko on nykyisin hyvässä kunnossa. Meidän on silti katsottava maailmaa avoimin silmin ja kyettävä ennakoimaan tulevaisuuden siirtotarpeita. Suomen sähköjärjestelmään on liittymässä yksi maailman suurimmista ydinvoimalaitoksista ja tuulivoima on noussut haastajan roolista myös taloudellisesti erittäin kilpailukykyiseksi tavaksi tuottaa puhdasta sähköä. Toivotamme kaikki puhtaat tuotantomuodot tervetulleiksi asiakkaiksemme.

Sähkömarkkinan mullistus

Yhteiskunnan sähköistäminen lisää varman sähkönsaannin merkitystä entisestään. Fingridin tehtäviin kuuluu sähköjärjestelmän valvonta ja operointi joka hetki siten, että yhteiskunta voi luottaa varmaan sähköön. Tämä työ vaatii jatkuvaa kehittämistä sähköjärjestelmän muuttuessa entistä monimutkaisemmaksi ja dynaamisemmaksi. Datan ja digitalisaation hyödyntäminen ovat meille yhä tärkeämpiä työkaluja.

Tulevaisuuden sähköjärjestelmässä tuotannon joustavuus on nykyistä vähäisempää. Tältä osin vesivoiman merkitys kasvaa entisestään, ja lisäjoustoa tarvitaan kulutuksen puolelta. Sähköjärjestelmän käyttöjärjestelmä, sähkömarkkina, tarvitsee megaluokan "versiopäivityksen", jotta se kykenee tasapainottamaan sähkön tuotannon ja kulutuksen myös tulevaisuudessa. Suuret muutokset ovat valmisteilla ja ne toteutetaan ensi vuosikymmenen alussa. Tällöin sähkökauppa siirtyy 15 minuutin aikajaksoon, säätö- ja reservimarkkinat alkavat toimia yhä tehokkaammin Euroopan laajuisten kaupankäyntialustojen ohjaamina ja Suomessa Fingridin toteuttama Datahub digitalisoi ja tehostaa sähkön vähittäismarkkinoita sekä avaa tavallisille kuluttajille tietä aktiivisiksi sähkömarkkinoiden toimijoiksi. Tässä suuressa projektissa meille on annettu projektipäällikön tehtävä. Selvää on, että emme kuvittele tekevämme kaikkea yksin, vaan hyvässä yhteistyössä markkinatoimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Asiakastyö ytimessä

Toimiva sidosryhmäyhteistyö on kantaverkkoyhtiön menestyksen elinehto. Tällä hetkellä tilanne näyttää hyvältä. Fingrid sai maailmanlaajuisesti erityishuomiota monopoliyhtiölle poikkeuksellisen vahvasta asiakasfokuksesta ja avoimuudesta, kun meidät valittiin maailman parhaaksi kantaverkkoyhtiöbrändiksi energia-alan CHARGE 2018 -brändikilpailussa. Asiakaskyselymme vahvistaa tätä viestiä: 87 prosenttia asiakkaistamme on valmiita suosittelemaan Fingridin tapaa toimia asiakkaiden kanssa. Sidosryhmäyhteistyö haastaa organisaatiotamme kehittämään edelleen ihmisten kohtaamisia nöyrästi ja luottamusta rakentaen. Sidosryhmien luottamus on ansaittava joka päivä. Varmistamme tätä strategiaan integroidulla vastuullisuustyöllä ja edellyttämällä vastuullisia liiketoimintapoja sopimuskumppaneiltamme YK:n Global Compact -aloitteen mukaisesti.

Fingridillä on keskeinen tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa. Sähköjärjestelmä on suuren muutoksen keskellä ja tässä prosessissa kantaverkkoyhtiön rooli kasvaa entisestään. Me fingridiläiset olemme valmiita kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Teemme suurella sydämellä työtä Suomen hyväksi.

 

Jukka Ruusunen

toimitusjohtaja